hu | en

Hírlevél

Utaztatható előadások

utaztatható előadások

Vidéki táborok

vidéki táborok

Műsorfüzet

Panoráma

360 fokos panorámaképek

Társintézmények

Helytörténeti kör

Kiemelt támogatóink

Együttműködő partnerek

Médiapartnerek

Pályázati felhívás

a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közművelődésért felelős ügyvezetői tisztség betöltésére

A Társaság székhelye: 1024 Budapest, Marczibányi tér 5/a.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

 

telephelyei: 1028 Budapest, Templom u. 2-10.

                    1028 Budapest, Temető u. 65.

                    1027 Budapest, Kapás u. 55.

                    1028 Budapest, Hidegkúti út 216.

                    1024 Budapest, Baka u. 5. fszt.4.

 

A közművelődésért felelős ügyvezetői munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Társaság közművelődési tevékenységének szakmai irányítása, felügyelete, a közművelődési szakemberek munkájának koordinálása. Az operatív ügyvezetővel együttműködve a szerződéses partnerekkel a kapcsolattartás, e területre vonatkozó statisztikák elkészítése, a pályázatok figyelése.

A tisztség betöltésének feltételei:

-       felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

-       magyar állampolgárság,

-       végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben a Kft  közművelődési tevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

-       kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

A pályázathoz csatolandó iratok, dokumentumok:

-       szakmai önéletrajz,

-       motiváció levél,

-       részletes szakmai és vezetési program, elképzelések bemutatása,

-       fizetési igény megjelölése,

-       érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-       iskolai végzettséget, képzettsége igazoló okiratok másolatai, szakmai és vezetői gyakorlatának igazolása,

-       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 Az ügyvezetői tisztség betöltésének időtartama: 5 év időtartam (a döntést követő hó első napjától számított 5 év időtartam)

Az ügyvezető bérezése:

A bérezés és személyi juttatások megállapítása a felek közötti megállapodás alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

 

A pályázat elbírálásának időpontja: a Képviselő-testület márciusi ülése

                                                                vagy a benyújtást követő 60 napon belül

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postán:

Őrsi Gergely polgármester, II. kerületi Önkormányzat, 1024 Budapest, Mechwart liget 1. – a borítékra ráírva: „pályázat közművelődési ügyvezetői tisztség betöltésére” ,

Elektronikusan a következő e-mail címre: racz.edit@masodikkerulet.hu

 A pályázat elbírálásának rendje:

Az érvényes pályázatót benyújtókat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül a munkáltató jogkör gyakorlója által létrehozott, a tevékenységet érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg, a bizottság a pályázatokról írásban megfogalmazott véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül a  Képviselő-testület dönt.

A pályázati felhívás közzétételének helye: az Önkormányzat honlapja   www.masodikkerulet.hu,  II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft honlapjai: www.kulturkuria.hu, www.marczi.hu

 

Budapest, 2021. december 17.

                                                                                              Őrsi Gergely

                                                                                              polgármester