hu | en

Hírlevél

Hírek

Utaztatható előadások

utaztatható előadások

Vidéki táborok

vidéki táborok

Műsorfüzet

Panoráma

360 fokos panorámaképek

Társintézmények

Helytörténeti kör

Kiemelt támogatóink

Együttműködő partnerek

Médiapartnerek

Jeles Napok > Klebelsberg Kuno Hét - 2017. november 13-19.
Klebelsberg Kuno Hét - 2017. november 13-19.
2017. november 13 - 2017. november 19.

142 éve született, 85 éve halt meg gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter

„Mert lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, de ha a nemzetben lakozó szellemi és erkölcsi erőket megtartani és gyarapítani képesek vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent vissza lehet szerezni.”

Klebelsberg Kuno

Házigazda: Dr. Láng Zsolt polgármester

II. Kerületi Önkormányzat

Fővédnök: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Budapest 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője

 

2017. november 13. hétfő 19:00

Arany János és a Szent László-legenda

Dr. Szörényi László prof. emeritus, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadójának előadása az Arany János- és Szent László-emlékév tiszteletére

Márciusban hangzott el ez az izgalmas előadás a Belvárosi Plébániatemplomban, mely a 200 éve született Arany Jánosról szóló megemlékezést a Szent László-emlékév eseményeivel kapcsolta össze. Arany János rendkívüli módon érdeklődött a magyar szentek története iránt. Szent Istvánról nagyobb költeményt tervezett, ebből azonban csak egy töredék maradt ránk, Szent Lászlót viszont kétszer is szerepelteti műveiben. Az előadás során Szörényi László irodalomtörténész Arany János Szent László ábrázolásáról mesél.

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a honlapon az esemény leírásánál lehet: http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=32935

 

2017. november 14. kedd 18:30

Iskola- és templomépítés Klebelsberg Kuno korában

Ludmann Mihály művészettörténész előadása

Az I. világháború utáni időkben többek között Klebelsberg Kunónak köszönhetően fontos szerepet kapott a fizikai, lelki és szellemi újjáépítés. Kultuszminiszterként nagy szerepet vállalt az iskolák építésében, amely kiterjedt az elemi szinttől a felsőoktatásig. Ehhez a fellendülő időszakhoz kapcsolódik több egyetem és kutatóintézet létrehozása. Ez a korszak a templomépítészetben is lényeges változást hozott a hagyományos történelmi stílusokat idéző épületekkel szemben, az új templomokban a modernség, megújulás és a tradíció sajátos szintézise érhető tetten.

A belépés díjtalan.

 

2017. november 15. szerda 19:00

Pozitív válaszok Trianonra - Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kulturális politikája

Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc történész, levéltáros előadása

„Nehéz, szinte lehetetlen egy mostani fiatalnak megérteni, mit is jelentett az 1920-as és az 1930-as évek közéletében és közgondolkodásában Trianon traumája. Hogyan változtatta meg az Osztrák–Magyar Monarchia magyar értelmiségének alapvetően pozitív, a töretlen fejlődésben hívő világképét. Miként vált a Magyar Királyság gazdasági, politikai és kulturális szerepének, birodalmon belüli fokozatos erősödésének örvendő szemlélet elkeseredett útkereséssé, mely a kommunizmustól, a parasztállami álmoktól a turáni ősök kutatásán és az „egyedül vagyunk” nézeteken át a többnyire zavaros szélső-jobboldali ideológiákig terjedt, és általában kizárólagosságra tartott igényt.

(…)

Az általa okozott megrázkódtatásra azonban inkább negatív, kizárólag a tagadást hangoztató, a „Nem, nem soha!” – egyébként lélektanilag teljesen érthető és elfogadható – szajkózásában kimerülő válaszok születtek. Ezeknek pedig kevés közük volt a korszak politikai realitásaihoz. Velük szemben a Bethlen István vezette kormányok (1921–1931) – és minisztereinek jó része – olyan programot vallott, amelynek lényege az építkezés, a válságból való kilábalás szándéka volt. Magyarország az 1920-as évek elején még a bel- és a külföldi politikusok által is életképtelennek tartott államnak minősült. Ehhez képest az évtized végére nemzetközi összehasonlításban az ország helyzete már majdnem ugyanolyan kedvező volt, mint közvetlenül az első világháború előtt, egy hosszú ideig tartó folyamatos gazdasági fellendülés végpontján.

E sokak által csodaként megélt konszolidációban a kultúrpolitikának kulcsszerep jutott, mivel nemcsak a szavakban, de a valóságban is stratégiai ágazattá vált. Ez pedig elsősorban egy rendkívül ambiciózus és sikeres vallás- és közoktatásügyi miniszternek, gróf Klebelsberg Kunónak (1875–1932) köszönhető, aki rövid ideig a belügyi (1921–1922), majd a kultusztárcát (1922–1931) vezette Bethlen kormányaiban.”

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a honlapon az esemény leírásánál lehet: http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=32287

 

2017. november 16. csütörtök 19:00

Utcák, terek, történelem – Pesthidegkút térképeken

Dr. Czaga Viktória helytörténész előadása

Pesthidegkút a fővárossal történő egyesítés után, a  II. kerület részeként is megőrzött valamit egykor oly gazdag természeti és épített értékeiből. Megismerésüket a régészeti leletek, valamint az írott dokumentumok, források mellett segítik – a maguk sajátos eszközeivel és adataival - a térképek. Elénk tárják, hogyan vált egy pár száz lelkes, alig két utcával bíró 18. századi faluból a XX. század közepére népes község utcákkal, terekkel, ahol a település saját történelme mellett olykor az ország történelmének egy-egy mozzanata is lejátszódott.

Minden térkép pillanatfelvétel a XVIII-XIX. századi Hidegkútról, a XX. századi Pesthidegkútról. Az előadás ezeket a pillanatfelvételeket a térképeken megőrzött állapot hátterének bemutatásával és magyarázatával törekszik időtállóvá tenni.

A belépés díjtalan.

 

2017. november 17. péntek 17:30

Klebelsberg Kuno szobrának ünnepélyes megkoszorúzása

A Klebelsberg Kuno Díj ünnepélyes átadása előtt Klebelsberg Kuno szobránál emlékezünk a kultuszminiszterre.

 

2017. november 17. péntek 18:00

Klebelsberg Kuno Hét díjátadó és gálaműsor

a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által alapított Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes átadása

 

Házigazda: Dr. Láng Zsolt polgármester

II. Kerületi Önkormányzat

 

Fővédnök: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Budapest 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője

 

A díjat átadja: Dr. Csabai Péter elöljáró

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat

 

Közreműködik: Misztrál Együttes

 

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a honlapon az esemény leírásánál lehet: http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=32932

 

2017. november 18. szombat 17:30

Évfordulók nyomában – A Hubay Jenő Emléktársaság ünnepi koncertje

A koncerten Ignaz Pleyel, Rózsa Miklós és Hubay Jenő művei hangzanak el.

 

Előadók:

Szecsődi Ferenc, Csévi Flóra – hegedű

Szentpéteri Gabriella – zongora

Kiss Zenede tehetséggondozott növendékei

A belépés díjtalan.

 

2017. november 19. vasárnap 19:00

Kocsis István: Tárlat az utcán

az egri Gárdonyi Géza Színház előadása

Miért érdemes ma, 2017-ben Vincent van Gogh drámájával méltóképpen foglalkozni? Vincent van Goghéval, aki művész és prédikátor volt egy személyben? Van Goghnak különleges képességei voltak. A jövőbe is látott. Megsejtette, hogy a XXI. század első évtizedeiben mitől kell rettegnie az embernek.

A látottak fájdalommal töltötték el. De a megoldást is látta, olykor különös dolog történt vele: megnyílt fölötte az Ég Kapuja...

 

SZEREPOSZTÁS

Van Gogh, Vincent: Káli Gergely

Gauguin, Paul: Tunyogi Péter

I. férfi: Sata Árpád

II. férfi: Lisztóczki Péter

III. férfi: Pilisy Attila

Öreg bányász: Réti Árpád

 

Díszlet: Bényei Miklós

Jelmez: Molnár Gabriella

Ügyelő/Súgó: Pethő Orsolya

Rendezőasszisztens: Ivády Erika

 

Rendező: Beke Sándor

 

Játékidő: 2 óra (1 szünettel)

 

Jegyár: 2800 Ft

 

A Klebelsberg Kuno Hét ideje alatt látogatható kiállítás:

 

2017. október 18. szerda - 2017. november 20. hétfő

Rejtett képek - Görgényi István (1917-1973) festményei '56-ról

Válogatás a Rigó-gyűjtemény alkotásaiból

 

A Klebelsberg Kuno Hét kiegészítő programja

Igazi kuriózumot tekinthet meg a látogató a Klebelsberg Kuno Hét alatt a Kultúrkúriában. Görgényi István tatabányai festőművész, a Klebelsberg-kortárs Rudnay Gyula és a római iskolás Aba-Novák Vilmos tanítványa a forradalom leverése után titokban készített több száz festményt '56-os emlékei alapján. Halála után évtizedekig egy pincében feküdtek portréi és tájképei. Egy tatai vállalkozó, Rigó Erik vásárolta és mentette meg 2005-ben a teljes Görgényi-hagyatékot. A lazán felkent művek alatt a restaurálás során több mint félszáz, a forradalmi eseményeket és a megtorlást ábrázoló, allegorikus, drámai hatású művet találtak a restaurátorok. Görgényi István az 1956-os forradalom képhagyatékának legnagyobb kollekcióját alkotta meg.

Ezekből a rejtett alkotásokból nyújt válogatást a Kultúrkúria kiállítása.

"Görgényi művészetét áthatotta mindaz, amit mesterétől, Rudnay Gyulától tanult. Mély tónusú, szenvedélyes megfogalmazású festményeit felfoghatjuk akár a romantika, a nemzeti realizmus folytatásaként is. Ha előképeket kívánunk még kiemelni, elsősorban Munkácsy, Goya, némely portréját tekintve Rembrandt neve említendő" - P. Tóth Enikő művészettörténész.

A tárlat díjtalanul látogatható naponta 10-18 óráig.

Információ

További időpontok


Galéria