hu | en

Hírlevél

Hírek

Műsorfüzet

Panoráma

360 fokos panorámaképek

Társintézmények

Kiemelt támogatóink

Együttműködő partnerek

Médiapartnerek

Helytörténeti kör > Emlékeztető 2013. február 22.

Emlékeztető 2013. február 22.

Jelen vannak, abc sorrendben: Czaga Viktória, Czemmel László, Erdőfi András, Fehér László, Glattfelder Mónika, Heidenreich Márton, Helter Ferenc, Ivánfi Csanád, Vörös Éva, Vörös Tivadar, Oszvaldné Fábián Rita

A januári összejövetelről távol maradottak, de most megjelentek számára ismertettük és (ismét) elfogadtuk a Helytörténeti Kör 2013-ra tervezett programját, azaz

- a Véka utcai lezárt temető sírjai feltárásának folytatását, amint az időjárás lehetővé teszi – Czaga Viktória ismertette a távolabbi célt: a 2. világháború hősi halottai nevének megörökítése emlékkő vagy egyéb módon a temetőben, ill. a lehető legteljesebb felmérése és dokumentálása a még megmenthető sírköveknek. A munkában a Kör minden tagjára számítunk.

- Pesthidegkút történetét bemutató helytörténeti kiállítás összeállítása, amely Pesthidegkút történetéről adna átfogó ismereteket elsősorban a helyi iskolák diákjai számára. A kiállítás őszre tervezzük összeállítani.

- a Klebelsberg Kultúrkúriában őrzött helytörténeti anyag megismerését azzal kezdtük, hogy megtekintettük a raktárban őrzött anyagot és megegyeztünk abban, hogy annak feltárása, dokumentálása számítógépre felvitele igen hasznos és elvégzendő feladat, amelyre még ebben az évben sort keríthetünk.

- Cz. Viktória jelezte, hogy ez évben is szándékában áll két helytörténeti kirándulást szervezni, amelyre meghívja a helytörténeti kör tagjait, ill., minden kívülálló, ámde jelentkező érdeklődőt. Az időpont meghirdetésében számítani lehet Ivánfi Csanád közreműködésére, azaz a kerületi internetes újságbeli közlésre. Tájékoztat továbbá arról, hogy a pesthidegkúti lakos, dr. Szentpétery Tibor fotográfus tiszteletére emlékülést szerveznek a leszármazottak a Kultúrkúriában, 2013. április 20-án és kéri a Kör tagjait a jelenlétre és a minél szélesebb körű „hírverésre”.

A napirendi pontok után kialakult beszélgetés során megtudhattuk H. Feritől, Heindenreich Marcitól, Erdőfi Andristól, hogy volt egy Holczinger Mátyás nevű sekrestyés, egy Bakos (?) nevű dobos, s hogy a Véka utcai temető „felszereléséből” Budakeszire is került, pl. az igen díszes halottas kocsi.

Amint az időjárás engedi, folytatódik a Véka utcai temető sírköveinek azonosítása, dokumentálása.

A következő összejövetel időpontja: 2013. március 22. 17 h, színhely továbbra is a Kultúrkúria

Czaga Viktória