hu | en

Hírlevél

Hírek

Műsorfüzet

Panoráma

360 fokos panorámaképek

Társintézmények

Kiemelt támogatóink

Együttműködő partnerek

Médiapartnerek

Helytörténeti kör > Temetőlátogatás 2012. november 29.

Temetőlátogatás 2012. november 29.

 

Túratársak, abc-ben: Czaga Viktória, Czemmel László, Erdőfi András, Farkas Béláné (Sárika), Glattfelder Mónika, Helter Ferenc, Nyékhelyi István, Oszwaldné Fábián Rita, Szentirmai-Zöld Máté, Tarcsányi Ottilia, Vörös Éva, Vörös Tivadar

Szentirmai-Zöld Máté röviden tájékoztatott a temetői kereszt megmentésének lehetőségéről, hogy a takarítást végző vállalkozó, az ófalui plébános és a VÖK együttműködésével sor kerülhet a kereszt mentésére, ehhez azonban a 2. kerületi önkormányzatnál kell még lépéseket tenni. Amint engedély lesz a kereszt elszállítására, jelezni fogja. Összehangolt munkára lesz szükség.

A séta során bejártuk a temetőt, Helter Ferenc kalauzolásában ismerkedtünk a történetével.

A területen még dolgoznak a munkások, takarítják, összehordják a szemetet, a hulladékot. Az egykori ravatalozót lebontották, helyét betemették. A kereszt magában áll, talapzata két helyen megrepedt.

Vita alakult ki arról, hogy el kell-e szállítani biztonságos helyre a keresztet. Egyrészről az a vélemény, hogy itt helyben kell a megóvásáról gondoskodni, másrészről, hogy elszállítva, az ófalui templom kertjében fektetve, elhelyezve lenne biztonságban. Később, amikor kegyeleti parkot alakítanak itt ki, akkor vissza kell helyezni.

A bejárás során meggyőződhettünk arról, hogy a terület egy részéhez nem nyúltak, itt laknak még (hajléktalanok?), hétvégi házhoz hasonló roncsok, ill. gaz, szemét, hulladék is látható ezen a területen.

A terület másik részén a lezárt Véka utcai temető, ennek rendbe tétele a Fővárosi Temetkezési Intézet feladata.

A Helytörténeti Kör jelen lévő tagjai Czaga Viktória javaslatára megegyeztek abban, hogy megfelelő időjárás esetén a sírkövek feliratait olvashatóvá teszik, a sírköveket jegyzékbe veszik. Az így készített jegyzéket pedig eljuttatják a 2. kerületi önkormányzatnak, és a temetkezési intézetnek, hogy a temető rendbe tételekor ügyeljenek a sírok megmaradására.

Czaga Viktória

a Kör vezetője

Galéria