hu | en

Hírlevél

Hírek

Műsorfüzet

Panoráma

360 fokos panorámaképek

Társintézmények

Kiemelt támogatóink

Együttműködő partnerek

Médiapartnerek

Helytörténeti kör > Összefoglaló 2013

Összefoglaló 2013

Az év eleji első összejövetelen elfogadott programunkból első helyen emelem ki

1.) a Véka utcai lezárt temető sírjai feltárásának folytatását. Több mint nyolcvan sírt sikerült dokumentálnunk.

A Városrészi Önkormányzat kérésünkre a temetői kereszt téli betakarásáról intézkedett, valamint sor került egy nagyszabású temető-takarításra a TESZED-mozgalom napján, amelynek eredményeként a terület egy nagyobb részét sikerült megtisztítani.
A dokumentálás során megtalált német katonasír feltárására is sor került októberben és négy német katona földi maradványait szállították el.
A temető állapotának rendezése/rendeztetése érdekében kérésünkre a VÖK levélben kereste meg a Budapesti Temetkezési Intézet Rt-t. Arról azonban, hogy anyagiak hiányában nem remélhetünk semmiféle változást a temető jelenlegi állapotában, csak szóban értesültünk, a német katonasír feltárására érkező munkatársuktól.
A Véka utcai lezárt temető körüli teendőink motorja Vörös Tivadar és Vörös Éva voltak – lelkes és kitartó munkájukat köszönöm a Kör és a magam nevében.

2.) A Klebelsberg Kultúrkúriában őrzött helytörténeti iratanyag és könyvtár rendezésének oroszlánrészét Lipcsey Lászlóné, Julika végezte el. A könyvek számbavétele megtörtént, az iratanyag nagyobb részének rendezése, számítógépre vitele a jövő esztendő feladata lesz, mint ahogy az is, hogy méltó helyet találjunk a gyűjteménynek, és hozzáférhetővé tegyük az érdeklődők számára. Az év második felében Julika egyedül állt helyt e rendezési és feltárási munka végzésében, amiért nagy köszönettel tartozunk neki, mindnyájan.

3.) Dr. Szentpétery Tibor fotográfus tiszteletére rendezett áprilisi emlékülés, illetve az októberben szervezett emlékest szintén sikeres vállalásunk volt 2013-ban. Nemcsak azért, mert egy nagyszerű ember és fotográfus életútját ismerhettük meg és népszerűsíthettük a magunk eszközeivel, hanem, mert pályázaton nyert támogatásból megjelentethettük az emlékülés anyagát tartalmazó a Helytörténeti füzetek 1. számát.

Az emlékülés és az emlékest szervezésében, a füzet megjelenésében a családtagokon kívül köszönet illeti Albrecht Beátát, Czaga Viktóriát és Wenzon Gusztávot.

A 2014. évi program összeállításában hagyatkozhatunk ez évi elvégzett és folyamatban lévő, valamint adósságként megmaradt feladatainkra.

- Megjelenés a Klebelsberg Kultúrkúria honlapján
- Helytörténeti kirándulások szervezése
- Megörökíteni körbéli társaink – Helter Feri, Czemmel Laci és a többiek – visszaemlékezéseit

2014. évi feladatainkat a januári, első összejövetelünkön tárgyaljuk meg.

2013. december

Czaga Viktória