hu | en

Hírlevél

Hírek

Műsorfüzet

Panoráma

360 fokos panorámaképek

Társintézmények

Kiemelt támogatóink

Együttműködő partnerek

Médiapartnerek

Helytörténeti kör > Emlékeztető 2013. március 22

Emlékeztető 2013. március 22

Jelen vannak, abc sorrendben: Albrecht Beáta, Czaga Viktória, Glattfelder Mónika, Heidenreich Márton, Ivánfi Csanád, Lipcsey Lászlóné, Vörös Éva, Vörös Tivadar, Wenzon Gusztáv

- Vörös Tivadar ismertette a Véka utcai lezárt temető sírjai feltárásának folytatását, közel 78-80 sírt sikerült dokumentálni. Amint az időjárás ismét lehetővé teszi, folytatjuk a feldolgozást, egybekötve azzal, hogy megkeressük a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. vezetőit a listával és azzal a határozott kéréssel, hogy a temetőtakarítási munkáról értesítsenek bennünket, ill. hogy vegyék figyelembe az általunk összeállított listát.

- Cz. Viktória ismertette röviden a régi községháza épületében tett szemlét, és megtekintettük a szemléről készült fotókat (készítette: W. Gusztáv), A. Beáta pedig tájékoztatott az épület jelenlegi állapotáról.

A kialakult beszélgetés során Cz. Viktória beszámolt arról, hogy az épület felújításához és a benne elhelyezni szándékozott Szentpétery-hagyaték megmentéséhez pályázni szükséges. A figyelemfelkeltés érdekében április 20-án dr. Szentpétery Tibor tiszteletére emlékülést szervez a Kúria.

- Jelezte továbbá azt a tervét is, hogy felveszi a kapcsolatot a helyi Német Kisebbségi Egyesülettel és egy kölcsönös ismerkedéssel összekötött látogatást szervez a következő köri ülésre.

- H. Márton családi dokumentumokat és pár fotót hozott bemutatni, ill. átadta szkennelésre Cz. Viktóriának és W. Gusztávnak.

Végül sor került a dr. Szentpétery Tibor munkásságának megismertetését bemutató film levetítése.
(Az összejövetel részvevői – számos ok miatt – folyamatosan távoztak az ülésről, de a fontos dolgokról mindenki értesült.)
Az áprilisi hónap programjai – amelyre a köri tagokat ezennel meghívjuk - összefoglalóan:

1.)    április 6. szombat
A Nyék-Kurucles Egyesület a „100 éves házak” program keretében a II. kerületi Márkus Emília-villa megtekintésére invitál minden érdeklődőt, bennünket is. A program házigazdája a villában működő Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtára. 10 órától áll nyitva a látogatók számára az épület, cím: Hűvösvölgyi út 85.            

2.)    április 11. csütörtök
Czaga Viktória tart előadást a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában a pesthidegkúti lengyel katonai internáló táborról – a pontosított meghívó menni fog

3.)    április 20. szombat
10 h-tól kezdődik a Klebelsberg Kultúrkúriában a dr. Szentpétery Tibor tiszteletére rendezett emlékülés. A meghívó és a program a Kúria április havi műsorfüzetében. Kérem a Kör tagjait a jelenlétre és a minél szélesebb körű „hírverésre”.

4.)    április 26. péntek – du. 17 h. - A következő összejövetel időpontja, értesítés menni fog

Amint az időjárás engedi, folytatódik a Véka utcai temető sírköveinek azonosítása, dokumentálása.

 

Czaga Viktória